Where all things go minimalistic

Ra mắt BST Summer 2019

GEM Summer 201995

Summer 2019, BST mới nhất của GEM đánh dấu một chặng đường 5 năm (2014 – 2019) hiện đã có mặt tại cửa hàng. Bạn có thể xem trực tiếp BST ở cửa hàng hoặc liên hệ với GEM để đặt hàng online, GEM sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho bạn.

GEM Concept